Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Akumulační kachlová kamna"

Číslo soutěžní stavby: 146

 

Akumulační kachlová kamna s topeništěm Hoxter a keramikou HEIN. Tahový systém cca 4,5m. Doba sálání 12-18hodin. (potvrzeno zákazníkem)