Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Kachlová kamna vytápěná ze sousední místnosti sporákem"

Číslo soutěžní stavby: 206

 

Tato kachlová kamna jsou vytápěna u topeniště Umwelt ze sporáku v sousední místnosti. Klapka reguluje tok spalin. Z pláště kamen je hypokaustem vytápěná sálavá stěna v sousední místnosti.