Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Organická kamna"

Číslo soutěžní stavby: 237

 

Kamna organických tvarů s troubou na pečení, lavicí a s tahovým systémem s teplovodním absorbérem v zápecí.