Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Pravidla soutěže Zlatý plamen

Hlasování


HLASOVAT MŮŽE KAŽDÝ OBČAN
Každý hlasující má k dispozici 1-3 hlasy pro každou kategorii (1 hlas = 1 stavba).
Každý účastník soutěže může hlasovat pouze jednou.
Není stanovena povinnost hlasovat ve všech kategoriích.
Je žádoucí podpora a propagace od kamnářů na jejich stánkách, facebookových profilech a dalších sociálních sítích. Autoři mohou propagovat svoje díla i pro ně hlasovat.
Losování hlasujících - 5 výher pro hlasující (email  a telefonní číslo jsou povinné údaje). Losování proběhne na sněmu cechu. 

Soutěžící

Soutěže se mohou zúčastni členové Cechu kamnářů ČR, kteří si řádně plní svoje povinnosti plynoucí ze stanov cechu, zejména pak mají zaplacené veškeré finanční závazky k CKČR.
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
  • krby
  • kamna
  • sporáky
  • speciální topidla - víceúčelové stavby, venkovní kuchyně
Člen cechu se může zúčastnit v jedné nebo více kategoriích.
Do každé kategorie může přihlásit maximálně 2 stavby.
Ke každé přihlášené stavbě musí dodat technický popis topidla a alespoň 3 fotky, maximálně 5 fotek (kvalita fotek nerozhoduje) a musí udělit souhlas s prezentací díla na webu zlatyplamen.cz pro účely soutěže. Fotky a prezentace budou po dobu soutěže anonymní.
Může prezentovat pouze své vlastní dílo.
Členem cechu se rozumí fyzická nebo právnická osoba.
Soutěž se vyhlašuje k 1.5.2021 kdy začne příjem fotek a projektů do soutěže.
K 31.7.2021 bude ukončen příjem fotek a projektů do soutěže a bude spuštěno hlasování na webové stránce, kde budou projekty anonymně prezentovány. Zajištění nahrání fotek na web je v režii cechu.
Od 1.8.2021 do 31.1.2022 bude spuštěno veřejné hlasování.
Po ukončení hlasování bude soutěž vyhodnocena a u všech děl se zobrazí, kdo dílo stavěl a po zbytek roku mimo soutěž bude prezentováno dílo i s autorem.
Vyhlášení vítězů soutěže proběhne při příležitosti sněmu CKČR v roce 2022.
Soutěžící souhlasí s poskytnutím fotek pro propagaci cechu a kamnářského řemesla v průběhu soutěže i po jejím skončení.
Soutěž je koncipována pro členy Cechu kamnářů ČR.

Návrh ocenění a cen

Vyhlášení budou vždy první tři z každé kategorie. Každý na 1 - 3-tím místě pak obdrží cenu ve formě slevy na členský příspěvek a celoroční propagaci člena na webu cechkamnaru.cz a zlatyplamen.cz, v Kamnářském speciálu, prezentace na stánku Cechu kamnářů v podobě fotek a prezentace člena atd.
  • Cena v kategorii – plaketa „První místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 75% sleva na členský příspěvek pro další rok.
  • Cena v kategorii – plaketa „Druhé místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 50% sleva na členský příspěvek pro další rok.
  • Cena v kategorii – plaketa „Třetí místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 25% sleva na členský příspěvek pro další rok.

Rada cechu jako organizátor soutěže si vyhrazují právo na změny v pravidlech soutěže.