Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Kachlová kamna V.U."

Číslo soutěžní stavby: 113

 

Autor: Svět krbů s.r.o.,

Moderní kachlová kamna se šamotovým ohništěm s bočním prosklením, tahový systém, roztápěcí klapka, kachle v glazuře modrá jasná.