Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Individuální akumulační stavba"

Číslo soutěžní stavby: 136

 

Autor: Kobr Otakar,

Akumulační kachlová kamna s individuálně stavěným biotopeništěm a tahovým systémem.