Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Kachlová kamna s pomněnkami"

Číslo soutěžní stavby: 23

 

Autor: Krby Kamna Székely s.r.o., detail firmy na webu Cechu kamnářů.

Kachlová kamna jejich srdcem je topeniště Hoxter Haka 37/50G. Za topeništěm je napojen litinový výměník Schmid. Přívod vzduchu je řízen elektronickou regulací Timpex.