Odkaz na stránky Cechu kamnářů
 

Soutěžní stavba "Kachlová kamna"

Číslo soutěžní stavby: 65

 

Autor: Josef Konečný, detail firmy na webu Cechu kamnářů.

Kamnové topeniště Hoxter SF 37/50, spaliny jdou do tahů KTS Seif Ceramic. Kachle MK Profi. Spalovací proces řízen Timpex REG110.