Akumulační krb
Stavba je provedena s tahovým kanálem a sálavou akumulační stěnou s hypokaustem.
Kachlová kamna s tahovým kanálem.
Kachlová kamna akumulační s absorbérem.
Stavba provedena s akumulačními prstenci a vestavěným teplovodním absorbérem.